Προτάσεις για 4 – 7 νέους δήμους

Το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις προτάσεις για συνενώσεις των δήμων στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικράτης». Οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τις συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων, ουδείς ωστόσο γνωρίζει πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση τις αναμενόμενες πολυάριθμες αντιδράσεις.

Οι προτάσεις που κυκλοφορούν για την Αρκαδία, κάνουν λόγο για δημιουργία τεσσάρων έως επτά δήμων, με αυτήν για δημιουργία τεσσάρων δήμων σε αντιστοιχία των υπαρχουσών τεσσάρων επαρχιών να θεωρείται ως η πλέον δυσλειτουργική λόγω της μεγάλης έκτασης που θα αποκτήσουν οι τέσσερις δήμοι. Οι άλλες δυο προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπουν τα εξής:

Πρόταση για δημιουργία έξι δήμων με συνένωση των δήμων:

 • Γόρτυνος, Δημητσάνης, Ηραίας και Τρικολώνων.
 • Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Τύρου και την κοινότητα Κοσμά.
 • Κορυθίου, Βαλτετσίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας και Τριπόλεως.
 • Βυτίνας, Λαγκαδίων, Λεβιδίου και Φαλάνθου.
 • Μεγαλόπολης και Φαλαισίας.
 • Κλείτορος, Κοντοβαζαίνης και Τροπαίων.

Πρόταση για δημιουργία επτά δήμων με συνένωση των δήμων:

 • Γόρτυνος, Δημητσάνης, Ηραίας και Τρικολώνων.
 • Βόρειας Κυνουρίας
 • Λεωνιδίου, Τύρου και την κοινότητα Κοσμά.
 • Κορυθίου, Βαλτετσίου, Μαντινείας, Σκιρίτιδας, Τεγέας και Τριπόλεως.
 • Βυτίνας, Λαγκαδίων, Λεβιδίου και Φαλάνθου.
 • Μεγαλόπολης και Φαλαισίας.
 • Κλείτορος, Κοντοβαζαίνης και Τροπαίων.

Στην πρόταση για τη δημιουργία έξι δήμων, καταγράφεται διάσπαση του δήμου Βόρειας Κυνουρίας, με μεγάλο τμήμα του να μεταφέρεται στο νέο δήμο Τρίπολης. Ο υπάρχων δήμος Βόρειας Κυνουρίας δεν επιθυμεί αλλαγή της σύνθεσης του, η κοινότητα του Κοσμά –η μοναδική του νομού Αρκαδίας- επιθυμεί να παραμείνει αυτόνομη κοινότητα, ενώ σε τοπικό επίπεδο έχουν ήδη καταγραφεί και πολλές άλλες αντιδράσεις. Εν αναμονή των τελικών προτάσεων, οι Αρκάδες ετοιμάζουν τις δικές τους αντιπροτάσεις…